کتاب The Meme Machine (ماشین مم)

کتاب The Meme Machine را به پیشنهاد یکی از دوستانِ عزیزم و برای درک بهتر کتاب ژن خودخواه خواندم و باید بگویم نثر زیبا، ساده، روان، دقیق و علمی بلکمور در این کتاب برایم خیلی دوست داشتنی بود.
سوزان بلکمور این کتاب را در سال ۱۹۹۹

ادامه مطلب

وب‌نوشته‌های طاهره خباری