کلیپ: جدال برای زندگی

طی چند روز گذشته فرصتی دست داد تا مستند سیاره زمین ۲ (Planet Earth II)، ساخته‌ی دیوید اتنبرو را به‌طور کامل ببینم.
در این مستند اتنبرو طی هفت قسمت، به جزیره‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، بیابان‌ها، علفزارها و شهرها رفته و زندگی موجودات ساکن در این مناطق

ادامه مطلب
زیبایی‌‌های میکروسکوپی

گاهی می‌توان عظمت را در فاصله‌های دورتر دید و از وجود آنها شگفت‌زده شد، گاهی نیز عظمت را می‌توان در فاصله‌های نزدیک مشاهده کرد و محسور زیبایی‌های آن شد.
برای دیدن نیز گاهی بی‌نیاز از هروسیله و ابزاری هستیم و گاهی باید ابزاری باشد تا

ادامه مطلب
نمایشی کوتاه از عظمت جهان هستی

وقتی انسان خارج از ابعاد زمانی و مکانی خودش به عالم هستی می‌نگرد، متوجه می‌شود آن اندازه که خودش تصور می‌کند، موجود بااهمیتی به حساب نمی‌آید.
کره‌ی خاکی که ما بر روی آن زندگی می‌کنیم شاید برای ما مکان مهمی باشد و آن را بزرگ

ادامه مطلب

وب‌نوشته‌های طاهره خباری