خواندن چه نوع کتاب‌هایی را ترجیح می‌دهم؟

برای من در این دنیا، لذتی بالاتر از کتاب خواندن وجود ندارد.
وقتی خواندن کتاب در کنار سکوت و تنهایی قرار می‌گیرد، حاصل آن می‌شود: لذتی عمیق‌تر و بیش‌تر و شیرین‌تر.
در پاسخ به این سوال که «خواندن چه نوع کتاب‌هایی را ترجیح می‌دهم؟» می‌توانم بگویم:
ادامه مطلب

وب‌نوشته‌های طاهره خباری