مسیرهای زندگی کردن

به‌ نظر می‌رسد چه بخواهیم یا نخواهیم در قسمتی از مسیر زندگی متوجه می‌شویم که بهتر است مسیر زندگی و سبک دلخواهمان را در زندگی پیش بگیریم.
هر چند خیلی ایده‌آل بود اگر از همان ابتدا که سواد خواندن و نوشتن را با ما آموزش

ادامه مطلب

وب‌نوشته‌های طاهره خباری