نگاه نقادانه داشتن به پیام‌های تبلیغاتی

احتمالاً برای همه‌ی ما پیش آمده که با دیدن یا شنیدن یا خواندن برخی از تبلیغات، بلافاصله تحت تأثیر قرار می‌گیریم و شاید دست به خرید هم بزنیم و بعد از خریدمان پشیمان شویم.
این در حالیست که به‌کارگیری تفکر نقادانه و سنجیدن آنچه می‌بینیم

ادامه مطلب
سوال پرسیدن و تمرین تفکر نقادانه

وقتی این جمله را خواندم، خیلی از آن خوشم آمد. اینکه تنها بتوان پاسخ نادرستی را تشخیص داد کافی نیست. ذهنی خلاق می‌تواند سوال نادرست را نیز تشخیص بدهد.
اما حالا سوال این است: چگونه؟

ادامه مطلب

وب‌نوشته‌های طاهره خباری