تجربه‌هایی از نوشتن در «یادداشت من»

از بهمن ماه ۱۳۹۴ شروع کردم به نوشتن در وبلاگ یادداشت من. اوایل نوشتن در وبلاگ برای من خیلی جدی نبود ولی بعد جدی و بعد از آن جدی‌تر شد.
در آنجا از هر چیزی می‌نوشتم. از هر آنچه به ذهنم می‌آمد و به‌نظرم می‌رسید

ادامه مطلب

وب‌نوشته‌های طاهره خباری